Natuurlijk rituelen atelier

De Herfst, oogsten en verder loslaten

Donderdag 26 september 2019

• Vanaf zaterdag 28 september t/m 3 oktober heb ik nog een korte HerfstBreak.
• In een spoedeisende situatie die een acute consultatie behoeft, ben ik 24/7 bereikbaar op mijn mobile nummer 06-12282854.
• Tijdens deze dagen lees ik geen mail of andere berichten via de whatsapp . Uitzonderingen zijn natuurlijk de updates, die in een acute consultatie nodig zijn en waar dan persoonlijke afspraken inherent de situatie over zijn gemaakt. Indien het remedievoorschrift diezelfde dag na het acute consult gegeven dient te worden, kan het opgehaald worden bij mijn collega Ellen ten Have. Haar adres is : Wieselse Enkweg 50, 7345 CM Wenum-Wiesel bij Apeldoorn.


Zoals ieder seizoen, heeft ook de Herfst een tweedeling. In de Herfst wordt deze gemarkeerd door de Herfstequinox rond 21 september, het moment dat dag en nacht een paar dagen even lang zijn. Na de Herfstequinox zijn de dagen korter dan de nachten.
In de Herfstperiode voor de equinox ligt de nadruk op het oogsten. Na de Equinox begint de periode van het loslaten.
In de eerste helft van de Herfst zijn de vruchten gerijpt, zaden en noten zijn er volop wat geeft dat je de balans mag opmaken door te kijken naar jouw “oogst” nadat je het in je eigen schuur hebt binnen gebracht! Alles waar het jaar daarvoor kracht, energie, tijd en liefde in is aangebracht, laat zich nu zien, ruiken en proeven, ervaren en opnemen in jezelf. Wat is nu oogsten eigenlijk? Oogsten is verzamelen en binnenhalen van wat er op het veld, in de tuin, op het land in je eigen leven is ontstaan. Nu mag je terugkijken naar jouw oogst. Wat wil deze oogst jou zeggen, de vruchten die er nu liggen, hoe kan jij die gebruiken, proeven en eten? Niet hoeveel oogst je hebt verzameld is belangrijk, wat en op welke wijze je hebt kunnen oogsten en wat de vruchten jou brengen aan kwaliteit en innerlijke groei is de kern van de oogsttijd. Zo kun je blij jouw eigen oogst zegenen, door blij te zijn met wie jij bent en alles wat je hebt bewerkstelligd.


De tweede helft van de Herfst gaat over loslaten en dit kan op veel manieren. Fysiek door op te schonen, door koorts, het vuurtje brandt in jou en zorgt voor de verbranding van afvalstoffen. Door ontstekingen, vormen van pijn, diarree, griep in allerlei vormen kunnen er ontladingen zijn die de functie hebben van loslaten. Door gevoelens te laten stromen, te huilen, te schreeuwen, wat we in onze cultuur niet zo gewend zijn of wat als niet passend wordt gezien of ervaren, kunnen we loslaten wat ons hart benauwt. In de zuidelijke landen en cultuurvolken is dit veel meer geaccepteerd.
Loslaten is OVERGAVE, JEZELF AANRAKEN EN DURVEN ZIJN, LIEFDEVOL VREDE HEBBEN MET………
Vaak komt er in de Herfst naar boven waar het wringt. Dan ga je voelen wat er niet meer levensvatbaar is in je leven. Bedenk daarbij dat alles wat je loslaat, de vruchtbare bedding vormt voor dat wat er straks in de lente weer wil ontstaan. Deze levenservaring en levenslessen vormen de basis van waaruit je mooie nieuwe dingen kunt gaan vormgeven. Het feit dat je dingen loslaat wil niet zeggen dat ze verloren zijn.
Loslaten is ook een proces van bewust worden wat je letterlijk en/of figuurlijk hebt of mag loslaten. Oude issues, pijnen, patronen, misschien zelfs relaties of vergane vriendschappen. Moed en durf is hierbij de pure kracht van eerlijk en liefdevol kiezen voor jezelf. Na het loslaten is er rust nodig en verstilling, zodat als je je gedragen voelt en weet door je eigen innerlijke wijsheid en liefde jij je pad verder kan gaan.
Het schemer van de Herfst, als er liefdevolle Krachten over jou waken, kunnen jouw eigen unieke weg verder laten lopen.

Een mooie HerfstTijd wens ik iedereen toe,
Lia.

De Herfst, oogsten en verder loslaten
Schuiven naar boven