Natuurlijk rituelen atelier

Ostara, de geurende en kleurende VruchtbaarheidsGodin

Alles krioelt en kriebelt van het nieuwe Lenteleven. De natuur staat op open gaan, geuren en kleuren, geluiden en energetische krachten vinden hun weg naar prille groei en ontwikkeling. Narcissen en Krokussen en allerlei struiken staan al in bloei. Ostara is de Godin van de vruchtbaarheid en het nieuwe Leven. Ostara is ook de Godin die de voorbode is van nog meer stralend Licht, want haar naam verwijst naar het oosten, daar waar het ochtendlicht gloort en de zon opkomt. Een nieuwe tijd breekt aan, de tijd van binnen zitten is voorbij.

Het Feest van Ostara

De naam van dit feest komt van de Lentegodin Eostre of Ostara. In Duitsland eerde men deze vruchtbaarheidsgodin met eieren die men rood verfde als teken van het levend-gevende bloed. Eieren zijn een heel oud vruchtbaarheidssymbool, evenals de haas. Er werden ook eieren begraven aan de rand van het veld om een vruchtbare overvloedige oogst te stimuleren. Het huidige Paasfeest is de gekerstende vorm van Ostara. De geverfde eieren, de paashaas en de palmpasenstok zijn elementen die overgenomen zijn van het oorspronkelijke feest. Ook met Pasen wordt het herrijzende licht gevierd in de vorm van de herrijzenis van Jezus, die symbool staat voor het licht in jezelf. Ostara is het hoogtepunt van de Lente.

Geschiedenis van  het feest Ostara

In  de Keltische geschriften is er niet veel te vinden over dit feest. In Wales markeerde dit het einde van het binnen leven in de winter. Vanaf nu stond men op bij het ochtendgloren en ging men naar bed als het donker werd. In sommige plaatsen gaf de meid het stompje kaars dat haar in de winter licht had gegeven, terug aan de vrouw des huizes. Hiermee werd de winter ritueel afgesloten. Ook werd een soort voorloper van het moderne voetbal gespeeld. Het dorp werd in twee teams gedeeld. Het ene team stelde de winter voor, het andere de zomer. Een gouden bal stelde de zon voor. Het winterteam schoot de zon de zomer in en het zomerteam verdreef de winter. Het Paasfeest ontstaat vanuit de Christelijke traditie, het feest van overwinning van het Donker en het welkom heten van het Licht. Het ei als het symbool van vruchtbaarheid is veel aanwezig bij het Ostara feest. We vieren dit feest van Licht , met kleuren door eieren te beschilderen en het ontsteken van grote vuren. Ostara heeft een diep gewortelde kracht in de historie in Duitsland en Engeland en ook hier in Nederland. Zij is de Godin van vernieuwing, groei en bloei, zij is de belichaming van al het Leven.

De spiegel van Ostara

Wat heeft vernieuwing nodig in jouw leven, nog meer aandacht door groei en ontwikkeling te stimuleren ? De natuur waarin de krachten van Ostara voor jouw ogen gebeuren mogen een spiegel zijn voor wat jij wilt bewerkstelligen. Het feest van Ostara kunnen we elk jaar weer vieren. Een feest om in familiekring met vrienden of in een cirkel te beleven. Het Natuurlijk Rituelen Atelier organiseert met regelmaat jaarfeest-vieringen. In de agenda vind je wanneer het eerst volgende jaarfeest wordt gevierd. Klik hier om naar de agenda te gaan.

De Zegen van Ostara:

Elk dier, iedere boom, plant en bloem heeft een Leven,

bescherm en eerbiedig het,

dan zullen zij ons,

overvloed en vreugde geven.

Zonnige Lentegroet,

Lia.

Ostara, de geurende en kleurende VruchtbaarheidsGodin
Schuiven naar boven