Natuurlijk rituelen atelier

Ceremonies

Met liefdevolle aandacht een waardevol Moment omarmen.

Hoe belangrijk is een Ceremonie in jouw leven?
Wat voor waarde of betekenis heeft de Ceremonie voor jou?

Een Ceremonie.

Een Ceremonie is een samenkomst, ontmoeting, soms openbare bijeenkomst of herdenking met een meer plechtige energie dan tijdens een Viering. Een Ceremonie heeft ook een verbinding met een zeker gewijd en stemmig karakter. De plechtigheid kan meer ernstig en gewichtiger van toonzetting zijn. Echter dit hoeft niet zo te zijn.

Warme aandacht

Ceremonie komt van het Latijnse “Ceremonia”, wat betekend: plechtigheid of heilige handeling. Deze plechtige bijeenkomst met een flexibiliteit als dit een wens is, is het persoonlijk markeren van een bijzonder belangrijke gebeurtenis in het leven van één of meerdere mensen. Zo kan de zekere gedragen structuur een mooie herinnering maken aan een levens-belangrijke overgang of stap.

De volgende Ceremonies bied ik aan:

  • Ceremonie bij een geboorte, kinder of volwassen doop, religieuze toetreding of belijdenis, een sterven en overgaan, zalving, bij het begraven of een crematie, huwelijk, inwijding, inzegening, inauguratie, inhuldiging, aanvaarding van een functie
  • Elke persoonlijke of familaire-collectieve situatie waarbij de wens is om met een meer plechtig karakter het samenkomen nog waardevoller te maken.

Mijn werkwijze

Een Ceremonie vormgeven en praktisch uitvoerbaar maken is altijd een persoonlijke afstemming van wensen en mogelijkheden.
In afstemming met diegenen die de Ceremonie wensen, kan ik wel of niet passend aanwezig zijn tijdens de Ceremonie.

*Ik werk zowel op locatie, in een thuissituatie als in de Natuur.

*Ik werk met alle Seizoenen, zowel op locatie, in een thuissituatie als in de Natuur.

*Creatief een Ceremonie samenstellen is vanuit mijn vormgeven altijd “maatwerk”.

*Na het luisteren, inventariseren van wensen en mogelijkheden en het uitwerken hiervan, bied ik een “Ceremonie-uniek-op-maat” , die samen met aandacht is ontwikkeld.

*Met compassie, duurzaam praktisch werken en veel Liefde wil ik als Viering&RitueelVormGeefster jouw/jullie Ceremonie tot een mooie en diepe ervaring en herinnering maken.

Kosten

De Ceremonieprijzen: zijn variabel, aangepast aan wensen en tijdsinvulling vanaf €450,- (inclusief 21% BTW)

Hierbij is inbegrepen:

*Uitgebreid persoonlijk voorgesprek.

*Inventarisatie, afstemming, uitwerking van wensen, mogelijkheden en de totale vormgeving van de Ceremonie.

*Samenwerking met betrokkene(n) die de Ceremonie wil(len).

*Verdere aanreikingen, zoals het schrijven van een tekst, toespraak, gedicht of proza.

*Begeleiden of leiden van de Ceremonie.

*Na het uitgebreid persoonlijk voorgesprek en de verdere inventarisatie en afstemming is het de bedoeling dat het totale factuurbedrag, op de uitgeschreven factuurdatum wordt voldaan.

*Banknr :NL48 TRIO 0198086172 onder vermelding van het factuurnummer. Bij het niet voldoen van de betaling op de betreffende datum wordt  € 5,-administratiekosten per omgaande in rekening gebracht.

Eventuele bijkomende kosten

* reistijdkosten á € 65,- per 30 minuten

* km-vergoeding van €0,30 per km.

Is jouw belangstelling gewekt

Voor meer informatie en het plannen van een eerste gesprek, kun je telefonisch contact met mij opnemen: 06-12282854

Schuiven naar boven