Natuurlijk rituelen atelier

NatuurVrouw : Iedere Vrouw is een Dochter

Dinsdag 16 juli 2019

 

In elk vrouwenleven neemt de verbondenheid van moeder en dochter een belangrijke plek in. Of het juist niet verbonden-kunnen zijn. Er is eigenlijk geen groter en krachtiger rolmodel dan dat van de MOEDER. Elke dochter zal een weerspiegeling zijn van haar moeder en van alle vrouwen uit haar voorgeslacht. In haar leven en haar wijze van benadering van eigen kinderen, familie, vrienden en mensen die zij ontmoet, zijn deze opvattingen  elementen die terugleiden naar die ene BRON, de MOEDER.

Ook het zelfbeeld van de vrouw heeft te maken met de alles omvattende moeder en de vrouwen in haar voorgeslacht. Moeder-dochterrelaties zijn de meest intiemste en gecompliceerde, dit heeft te maken met de onvoorwaardelijke liefde, als deze een bedding heeft in het voorgeslacht en de moeder zelf is deze van immense waarde.

Hoe is het voor jou om dochter te zijn ?

Hoe is het voor jou om moeder te zijn, van een dochter of een zoon ?

Wat is voor jou de mooiste zegen van het moeder-zijn ?

Welke bron van kracht krijg jij uit de moeder-dochterrelatie of dochter-moederrelatie ?

Uitnodiging aan iedere vrouw, die een dochter is, aan iedere vrouw die geen dochter heeft en aan iedere vrouw die een dochter of meerdere dochters heeft.

Deze VrouwenLeerWeg gaat over de bijzondere bonding tussen moeder & dochter en dochter & moeder. In deze VrouwenLeerWeg gaan we in drie dagdelen nog meer ontdekken hoe bijzonder de relatie tussen moeder en dochter is en kan zijn.

Door aanreiking in taal, muziek, droomreis, natuurbeleving, creativiteit en vooral samen uitwisselen kunnen we dit vorm geven.

In deze VrouwenLeerWeg werk ik met de archtypen ( begin, bron, personificaties en oermodel) van Godinnen uit met name de Griekse en Keltische cultuur en tradities.

Tijdens deze VrouwenLeerWeg leren we de krachten  en het verhaal van de Griekse Godinnen Demeter en Perséphone en de Keltische Godin Danu gebruiken in ons dagelijkse leven als dochter en moeder. Elke samenkomst heeft een ervaar-opdracht voor die morgen en een verdiepings-pad voor thuis.

Deze cyclus start op woensdag 28 augustus, vervolgens 4 en 11 september van 9.00u tot 12.00u.

De kosten van deze VrouwenLeerWeg zijn € 250,- per vrouw, inclusief biothee/biolekkers en een syllabus van elke vrouwenleerweg. Opgave kan via email of mijn mobiel : klassieke-homeopathie-lia-opstaldees@chello.nl  06-12282854.

Voel je welkom, als DOCHTER, als MOEDER, als VROUW.

Zomerse groet,  Lia.

PERSONALIA:

Na verschillende medische studies en een  loopbaan ben ik klassieke homeopathie gaan studeren. In 1993 ben ik afgestudeerd en mijn praktijk gestart. Ik werk met veel passie en ervaar de kracht van de homeopathie nog elke dag als helend en vernieuwend. Mede ben ik initiator van “ NatuurVrouw”, een VrouwenLeerWeg die wil leven en werken met de kracht en spiegelingen van Moeder Natuur en GrootMoeder Maan.  Empowering van vrouwen en leven in het ritme van de Natuur en met de kracht van de Maan geeft veel inspiratie. Het doorgeven en voorleven van de egalitaire verbindende kracht van de vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten vind ik dagelijks een prachtig leerproces. Harmonie en evenwicht van vrouwelijke en mannelijke energie is de basis van verbonden zijn met jezelf en met anderen om je heen.  Ik geef de VrouwenLeerwegen in de vorm van coaching, counseling en empowering in vrouwencirkels.   Dit betreffende de natuurlijke menstruatie, het hormoonritme,  de  zwangerschap, de geboorte en het eerste levensjaar van het kind en de moeder. Ik schrijf elke VrouwenLeerWeg zelf en combineer dit met een wekelijks blog op mijn site.  Ik werk met het Keltisch, Germaanse en Griekse gedachtegoed, de Jungiaanse psychologie met de arcehetypes en tevens met de magische wijsheid vanuit Druidry. Momenteel volg ik in Engeland de opleiding tot Druidess.

 

 

NatuurVrouw : Iedere Vrouw is een Dochter
Schuiven naar boven