Natuurlijk rituelen atelier

De Maankracht

De periode waarin de Maan rond de Aarde draait, wordt over het algemeen onderverdeeld in 8 maanfasen.
Ik werk en verbind mij vooral in mijn werk als NatuurVrouwCelebrant/RitueelVormgeefster en Hoedster van een Cirkel met de vier maanfasen: de Donkere Maan, de Nieuwe/Wassende Maan, de Volle Maan en de Afnemende Maan.

Ritme en Cyclus

Zoals er in de natuur een cyclus is van opbouw, ontkiemen-groei- bloei-verval , zo heeft ook de Maan een cyclus met 4 maanfasen. De Donkere Maan is de Maan die niet zichtbaar voor ons is. Met de Nieuwe en Wassende ( toenemende ) Maan is er een maansikkel te zien, die in een week uitgroeit tot een halve Maan. Weer een week verder is de Maan vol om in de week daarna weer af te nemen tot een halve Maan. In de week hierop volgend wordt de Maan steeds kleiner om uiteindelijk weer onzichtbaar te worden. Iedere maancyclus duurt ongeveer 29,5 dagen. In ieder stadium heeft de Maan een andere invloed op ons. Door je hier op af te stemmen, kun je deze invloed gebruiken om bepaalde aspecten in je leven en in jezelf te onderzoeken, los te laten of een plek te geven en nieuwe dingen vorm te geven.

Donkere Maan

De Donkere Maan is een goede periode om met iets nieuws te starten door eerst ongewenste patronen of ongezonde gewoontes los te laten. Met de Donkere Maan zet je ook neer waar je deze Maancyclus aan wilt werken, wat je wilt aanpakken, veranderen of waar je verder aan gaat werken. Je zet je intenties neer voor de komende maancyclus. Droom je wensen met Donkere Maan in stilte. Gun jezelf rust en reflectie en luister met aandacht naar je eigen intuïtie.

Nieuwe Maan

De Nieuwe en Wassende Maan is de tijd van groei en opbouw. Je voelt je energie toenemen en alles wat je nu aanpakt heeft een goede kans van slagen. Het is nu de tijd om in actie te komen en bewust te kiezen wie je wilt zijn en wat je wilt doen. Laat je wensen horen en je kunt je naar buiten richten. Neem zelf de regie en het initiatief. Durf je keuze om te zetten in doen.

Volle Maan

De Volle Maan heeft een energie die op het hoogtepunt is. Sommige mensen ervaren dit door heftige of intense gevoelens, dromen of een energie die overwhelmend aanvoelt. Dit kan een bepaalde spanning geven, waarin ook (oude) emoties en gevoelens naar boven komen. Creativiteit stroomt en het is makkelijker om naar je intuïtie te luisteren. Een tijd voor het vieren van je successen en het volgen van je passie. Kijk van een afstandje naar jezelf en observeer wat je de afgelopen weken al bereikt hebt en waar je nog aan te werken hebt. Vier je eigen succes-momenten. Voel je dankbaar voor alles wat je al hebt weten te bereiken.

Afnemende Maan

De Afnemende Maan  heeft een energie die steeds  minder gaat worden. De tijd om naar binnen te keren en over jezelf te leren. Onderzoek wat je nog hebt laten liggen en wat je de volgende maancyclus wilt aanpakken. Je energie kan afnemen en dan kan het nodig zijn om het rustiger aan te doen. Nu is de tijd om op te ruimen en te reinigen, zowel in je huis, je werkomgeving, je tuin of balkon en je eigen Innerlijke Wereld. Zo ben je klaar om met  Donkere Maan de volgende cyclus te beginnen.

MaanKracht in verbinding met de Elementen en Seizoenen

*De Donkere Maan staat symbool voor de WinterTijd. Gericht op je innerlijke zijn, rust en introspectie en verbonden met het element Aarde.

*De Nieuwe en Wassende Maan staan symbool voor de LenteTijd. Groei, opbouw, vruchtbaarheid met zicht op de buitenwereld en verbonden met het element Lucht.

*De Volle Maan staat symbool voor de ZomerTijd. Pure bloei, passie, dankbaarheid, vieren en nog meer ‘zijn’  in de buitenwereld en verbonden met het element Vuur.

*De Afnemende Maan staat symbool voor de HerfstTijd. Loslaten wat jou niet meer kan dienen, wat je niet meer nodig hebt. Meer rust nemen en je naar binnen gaan richten en verbonden met het element Water.

Schuiven naar boven