Natuurlijk rituelen atelier

De vier seizoenen

De basis van het leven op Aarde is cyclisch, kijk maar naar de Maan, de menstruatiecyclus, de seizoenen want in de Natuur draait alles om ontkiemen, groei, bloei en verval. En dat zien we ook terug in de Seizoenen. In de natuurreligies werden de Seizoenen gekoppeld aan de landbouw: in de Winter zaaide men in, in de Lente kwamen de gewassen op om in de Zomer tot volledige bloei te komen. De Herfst was de tijd van oogsten en afsluiten om dan in de Winter weer voor te bereiden op het komende jaar.

Egalitair Leven

Vanuit de Keltische (vrouwelijke en mannelijke, dus Egalitaire Samenleving) cultuur was het ritme gebaseerd op de twee zonnewendes op 21 maart en 21 september, wanneer dag en nacht even lang zijn. De lichte tijd van het jaar begint op 21 maart, de donkere tijd op 21 september. Beide tijden hebben ieder een eigen energievorm. De lichte tijd is actief, brengt je naar buiten en laat je bewust-zijn zien. De donkere tijd is passief, richt je naar binnen en laat je onderbewust-zijn zien.

De NatuurKalender

De vier Seizoenen zoals we die nu kennen lopen uit de pas met de energie van de Natuur. Want 21 juni is de langste dag van het jaar en daarmee het hoogtepunt van de Zomer i.p.v. het begin. Zo is 21 december is de kortste dag van het jaar en daarmee het hoogtepunt (of dieptepunt) van de Winter en niet het begin. Zo is het ook met 21 maart en 21 september. Dit betekent dat ieder seizoen eigenlijk 6 weken eerder begint dan wij nu aanhouden volgens een bepaalde kalender. De Herfst begint dan eigenlijk rond 7 augustus en loopt tot ongeveer 6 november. De Winter van 6 november tot 4 februari. De Lente van 4 februari tot 5 mei en de Zomer van 5 mei tot 7 augustus. Dit staat los van de weersomstandigheden. Het gaat om de energie en de licht-intensiteit van de Zon.

Naarmate je je meer afstemt op de energie van de Natuur, kan jij de verschillen duidelijker gaan voelen en kun je er steeds gemakkelijker in mee bewegen. Dan ga je weer ontdekken hoe wijs het is om op Moeder Aarde af te stemmen. Je kunt dan ook beter regie in je agenda houden, meer authentiek leven en zelf bewust de tijd kiezen om rust te nemen.

Schuiven naar boven