Natuurlijk rituelen atelier

Rituelen

Thuiskomen in je mooie Zelf met Rituelen

Hoe belangrijk is een Ritueel in jouw leven?
Wat voor waarde of betekenis heeft het voorbereiden en werkelijk doen van een Ritueel voor jou?

Het Ritueel.

Rituelen zijn bijzondere handelingen en laten je stil staan bij het Leven zelf. Een Ritueel brengt je als het ware in het moment. De bijzondere handelingen helpen om uitdrukking te geven aan gevoelens en aan de diepere betekenissen in het leven. Een Ritueel kan op verschillende manieren vorm krijgen. Door woorden, een verhaal, muziek, zang, dans, beelden en door handelingen te verrichten. Door de handelingen schenken en delen we onze gevoelens en het beleven van een bijzonder moment of een speciale gebeurtenis. Het Ritueel is de handeling die op zichzelf vorm kan worden gegeven, of tijdens een Viering of Ceremonie.

Ritueel komt van het Latijnse “Ritualis” waaronder godsdienstig gebruik of een ceremonie wordt verstaan.
Door een Ritueel vorm te geven kan er rust, stilte, harmonie, bewustwording, overgave en verbonden-zijn ontstaan.

Elementen als Tools

De Elementen zijn fantastisch om tijdens een Ritueel te gebruiken.
Het maken van VUUR, in de AARDE zaaien of begraven, het WATER laten stromen, een boodschap of intentie meezenden op de wind, de LUCHT in is allemaal mogelijk.
Een Ritueel is altijd inzetbaar, bij verdriet, blijdschap, verwachting, zegenen, herdenken en koesteren. Ook het inwijden, bekrachtigen en versterken hoort bij een Ritueel. Door creatief, met eigenheid en passie een Ritueel voor te bereiden kan het in eenvoud en puurheid enorm krachtig zijn.

De vier elementen, AARDE, WATER, VUUR en LUCHT hebben een bijzondere plaats als basis van het Leven. Dit maakt dat het uniek werken is met deze vier, juist omdat elk Element een bijzondere eigenheid heeft.
AARDE en WATER zijn vrouwelijke elementen, de mannelijke elementen zijn het VUUR en de LUCHT.

Naast Aarde, Water, Vuur en Lucht is er een vijfde element. Soms wel als ETHER of AETHER omschreven. Dit element wordt in het Tibetaans Boeddhisme, de Antroposofie en in Druidry genoemd. Het meest wezenlijke, de kern van wat er is, de Ziel en het Hart, het niet-materiële. De Griekse filosoof Aristoteles heeft dit vijfde element de naam Obaia gegeven. Een element dat de hele wereld kan doordringen.

Levenskracht kan eigenlijk een meest passend woord voor Ether zijn. Ether staat voor vitaliteit en zuiverheid. Vanuit de Druidry of DruïdeTraditie kennen we Ether als Nwyfre, dit is Welsh voor Life-Force. Nyv of Nwyfre is de levenskracht die door alle levende wezens stroomt. Een Goddelijke levenskracht waarin het vrouwelijke en mannelijke principe verenigd zijn. Nyv stroomt door de Aarde, Lucht, Vuur en Water. Door de mensen, dieren, planten, bomen, bloemen door elk levend wezen. Het bezield alles. Zonder deze LevensKracht is er geen Leven mogelijk.

De volgende Rituelen bied ik aan:

  • Ritueel tijdens een huwelijk, handfasting,gedeeld partnerschap geboorte, adoptie, Mama/Papa/Oma/Opa worden, doop, naamgeving, initiatie zowel persoonlijk als van een bedrijf of collectief, inburgering, de eerste menstruatie, adolescentie, de meno/penopauze, het croneschap, pensionering. Deze vorm van een Ritueel geven ook de kracht van een Blessing.
  • Elke persoonlijke of familaire-collectieve situatie kan door het vormgeven van een Ritueel bekrachtigd en nog waardevoller gemaakt worden.
  • Betekenisvolle Rituelen bij een dankbaarheids-samenkomst, sterven, uitvaart, echtscheiding, emigratie, overgangsrite.
  • Elke persoonlijke of familaire-collectieve situatie die vraagt om doorleven, loslaten, helen en verbinding en zo door het Ritueel en de daarbij vrijkomende energie nog meer gedragen kan worden.

Mijn werkwijze

Een Ritueel vormgeven en praktisch uitvoerbaar maken is altijd een persoonlijke afstemming van wensen en mogelijkheden. In afstemming met diegene(n) die het Ritueel wenst/wensen kan ik wel of niet passend aanwezig zijn tijdens het Ritueel.

*Ik werk zowel op locatie, in een thuissituatie als in de Natuur.

*Ik werk met alle Seizoenen, zowel op locatie, in een thuissituatie als in de Natuur.

*Creatief een Ritueel samenstellen is vanuit mijn vormgeven altijd “maatwerk”.

*Na het luisteren, inventariseren van wensen en mogelijkheden en het uitwerken hiervan, bied ik een “Ritueel-uniek-op-maat” , die samen creatief is ontwikkeld.

*Met compassie, duurzaam praktisch werken en veel Liefde wil ik als Viering&RitueelVormGeefster het door jou/jullie gekozen Ritueel in alle puurheid tot een mooie ervaring laten ontvouwen met de wens dat je het op het belangrijke moment en in de toekomst met je mee kan dragen.

Kosten

De Ritueelprijzen: zijn variabel, aangepast aan wensen en tijdsinvulling vanaf €450,- (inclusief 21% BTW),

Hierbij is inbegrepen

*Uitgebreid persoonlijk voorgesprek.

*Inventarisatie, afstemming, uitwerking van wensen, mogelijkheden en de totale vormgeving van de Viering.

*Samenwerking met betrokkene(n) die een Ritueel wenst/wensen.

*Verdere aanreikingen, zoals het schrijven van een tekst, toespraak, gedicht of proza.

*Begeleiden of leiden van het Ritueel.

*Na het uitgebreid persoonlijk voorgesprek en de verdere inventarisatie en afstemming is het de bedoeling dat het totale factuurbedrag, op de uitgeschreven factuurdatum wordt voldaan.

*Banknr :NL48 TRIO 0198086172 onder vermelding van het factuurnummer. Bij het niet voldoen van de betaling op de betreffende datum wordt  € 5,-administratiekosten per omgaande in rekening gebracht.

Eventuele bijkomende kosten

* reistijdkosten á € 65,- per 30 minuten.

* km-vergoeding van €0,30 per km.

Is jouw belangstelling gewekt

Voor meer informatie en het plannen van een eerste gesprek, kun je telefonisch contact met mij opnemen: 06-12282854

Schuiven naar boven