Natuurlijk rituelen atelier

Lia Dees

Zeeuws Meisje

Geboren in het weidse Zeeland ben ik opgegroeid met klei, zand en golven. Mijn verbinding met Moeder Aarde en de Natuur in haar totale manifestatie heeft daar zeker haar wortels. Tevens heeft mijn diepe liefde voor en de reisjes naar de Yorkshire Dales een intens dankbaar gevoel aangewakkerd voor al de kracht en pracht die de Natuur ons blijvend schenkt.

NatuurVrouw

Ik ben altijd al een Kind en later een Vrouw van de Natuur geweest. De Natuur is alles voor mij wat zich in groei en bloei en andere manifestatie laat zien op Moeder Aarde. Mijn leven leef ik in Haar ritme en het ritme van Grootmoeder Maan. Ik ben dol op het beleven van de seizoenen, de elementen, de Flora en Fauna. Eerbied voor alle levende wezens en dankbaarheid voor wat de Natuur ons schenkt staan daarin centraal. Leven, werken en meebewegen met het ritme in en van de Natuur vormen mijn basis.

Erfgoed

Ik werk met het Keltisch, Germaanse en Griekse gedachtengoed, de Jungiaanse psychologie met de archehetypes, de Antroposofie en tevens met de magische wijsheid vanuit Druidry. In Engeland heb ik de opleiding en het ontwikkelingspad in Druidry mogen volgen. De OBOD, the Order of Bards, Ovates and Druids, is een wereldwijde organisatie, die informatie verstrekt en ontwikkeling-leerwegen aanbiedt om de Bard, Ovate en DruidGrade te volgen. In deze Grades is het Celebrant-schap geheel verweven. Mede is het kennis maken met en het leren van het Welsh en Gaelic qua talen een onderdeel. In 2018 ben ik met mijn SoulSister gestart om deze Druïde-Leerweg verder te ontdekken. In juli 2023 heb ik mijn OBOD-certification for each of the three grades of Bard Ovate Druid mogen ontvangen.

Natuurlijk Rituelen Atelier

Mede ben ik initiator en inspirator van “ Natuurlijk Rituelen Atelier” waarin leven en werken met de kracht en spiegelingen van Moeder Natuur en GrootMoeder Maan centraal staan. Empowering van vrouwen, mannen, jongeren en kinderen om te leven met en in het ritme van de Natuur en met de kracht van de Maan is mijn dagelijkse wens en passie. Het doorgeven en voorleven van de egalitaire verbindende kracht van de vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten vind ik steeds weer een prachtig leerproces. Harmonie en evenwicht van vrouwelijke en mannelijke energie is de basis van verbonden zijn met jezelf en met anderen om je heen. Op mijn website vindt je verdere informatie over mijn werkvormen. Als RitueelVormGeefster, Celebrant, Vrouwelijke Druïde en CirkelHoedster kan ik mijn kwaliteiten als NatuurVrouw volledig voor wie zich hiermee wil verbinden, tastbaar, praktisch en creatief vormgeven.

RitueelVormGeefster

Rituelen zijn bijzondere handelingen en laten je stil staan bij het Leven zelf. Een Ritueel brengt je als het ware in het moment. Al vele jaren ontwikkel ik zelf en in afstemming met anderen Rituelen.

Een werktuig

Rituelen zijn tevens tools in de Vieringen, Ceremonies en de Cirkels. Mijn ervaring met het werken met een Ritueel is eigenlijk altijd een aanzet tot inspiratie en creativiteit. Een Ritueel kan in eenvoud en verbinding een enorme energie geven tot transformatie en bewustzijn. Doordat ik werk met Rituelen die zijn afgestemd op ieders persoonlijke wens of vraag, ontstaat er een unieke situatie waarin elk mens tot haar of zijn kern kan en mag komen.

Celebrant

Als Celebrant reik ik begeleiding en/of leiding aan bij een Viering, Ceremonie of Wending in het Leven. Deze structurele verandering kan intens en veelomvattend zijn.

Belangrijke gebeurtenissen

Een blijde verwachting, een Stille Baby, een vroeggeboorte, een geboorte, een doop of naamgeving, een adoptie, een huwelijk, een overgangsrite zoals de eerste Menstruatie, Meno en PenoPauze, adolescentie, inburgering, persoonlijke of zakelijke verhuizing, diplomering, jubileum, huwelijksanniversary, pensionering, emigratie, echtscheiding, niet-erkend verlies, het sterven en het rouwproces zijn LevensLoopMomenten die een grote invloed en uitwerking kunnen hebben. Omdat de betekenis dusdanig belangrijk en diep kan zijn, is het markeren van dat LevensLoopMoment van onschatbare waarde.

Afstemming en compassie

In mijn Celebrantschap draag ik bij, stimuleer en bewerkstellig ik de wensen daadwerkelijk vorm te geven in de Viering of Ceremonie. De persoonlijke overtuigingen, levensbeschouwing, levensfilosofie en wensen zijn leidend. In het samen afstemmen, ontwikkelen en in vorm zetten, vertegenwoordig ik niet mijzelf als Celebrant. Het is mijn passie om op de meest passende wijze de wensen en eigenheid van de persoon, het gezin, familie, bedrijf of andere groepssamenstelling te vertegenwoordigen in woord en handelingen. Zo kan er uiting worden gegeven aan gevoelens en emoties, daar waar soms geen aardse woorden voor te vinden zijn.

Vrouwelijke Druïde

Ik eer en omarm het Leven en het Sterven. Als Druïdess zijn er voor mij geen toevalligheden in het leven. Alles is met elkaar verbonden en heeft een rede. De verbinding met de Natuur, mijn roots en voorouders en alle mensen en dieren die ik op mijn levenspad mag ontmoeten zijn de basis.
De heiligheid van al wat leeft en mijn aandeel hierin geven mij dankbaarheid en vertrouwen.

Eren

Eren van het Leven zelf, anderen om mij heen, de planeet waar ik mag leven en mijzelf eren in wie ik ten diepste ben, geeft elke dag dat ik mij in verbinding weet. Als DruïdeVrouw ben ik vooral praktisch, walk like you talk. Voor mij is dat het Leven leven vanuit een ecologische, holistische, idealistische, realistische en spirituele benadering. Voor mij zijn Spirit en materie wezenlijk verbonden en dat maakt dat ik het Leven graag elke dag wil vieren.

CirkelHoedster

Een CirkelHoedster kunnen en willen zijn is een pure zegen. Onzichtbaar ben ik aanwezig en aanwezig doe ik onzichtbaar mijn mooie werk. Dit mooie werk is het “hoeden” van welke Cirkel dan ook. Voor mij houdt dit in het aandacht hebben voor elk mens in de Cirkel en de Cirkel als volledige constellatie. Het behartigen van ieders belangen en eigenheid. De integriteit en privacy bewaken en beschermen. In wijsheid luisteren, zwijgen of de meest passende woorden zeggen. Voor mij als Hoedster gaat het ook over ontfermen en werkelijk tot verbinding komen.

Onvoorwaardelijke Liefde

Een prachtig woord met een diepe en intense energie. Hoeden is voor mij ook vanuit eerlijke onvoorwaardelijke Liefde ja en nee kunnen zeggen en spiegelen.

Kennis

Na verschillende medische studies, onder andere A-Verpleegkunde, Kindergeneeskunde/Kinderverpleegkunde, Obstetrie/Gynaecologie-Oncologie-Psychologie/Psychiatrie en vervolgens een loopbaan, ben ik Klassieke Homeopathie gaan studeren. In 1993 ben ik afgestudeerd en mijn praktijk gestart. Gedurende 28 jaar heb ik met veel passie en liefde in de homeopathische praktijk gewerkt. Autodidactische praktische en theoretische kennis betreffende Antroposfie, Jungiaanse Psychologie, Maan-SeizoenRitme-Jaarfeesten-Holisme is verweven door mijn leven.

At last

Als ontembare en veerkrachtige Oervrouw ben ik een rijk-gezegende Moeder van zes prachtige kinderen. Sinds 2021 ben ik ook ”Nain”, dit is Welsh voor Oma, van een lieve en vrolijke kleinzoon.

Warme HartGroet,

Lia.

Schuiven naar boven