Natuurlijk rituelen atelier

Samhain, Tijd van de Magische Sluiers

Woensdag 7 november 2018

NATUURVROUW

Samhain is het eerste Keltische Jaarfeest, van oorsprong een landbouw en oogstfeest. Het JaarWiel met de feesten geven  steeds de overgangen van het ene naar het andere seizoen. In het Keltisch erfgoed zijn er twee seizoenen, de Zomer en de Winter.

Samhain is het einde van de zomer en geeft de start aan van de winter.

Samhain is de tijd waarin de sluiers tussen onze wereld en de andere Wereld fragiel zijn. Het overgaan naar de andere Wereld was een waardevol iets in het Keltische leven.

De Ancestors, de voorouders werden met eerbied herdacht. en eer gegeven.

 

De oorsprong van SAMHAIN.

Samhain is de start van de tijd dat het zomerse land verlaten wordt. De mensen en het vee zochten hun plek in huis, waar warmte bescherming en koestering was.

Iedereen werkte hard om de laatste oogst binnen te halen en de Godin Cailleach had in dit gebeuren een belangrijke plaats.

Cailleach Bheur is de Al of OerMoeder die in Schotland en Ierland een belangrijke plaats had . De “Oude Vrouw “ of “Gesluierde Vrouw” die de Ketel van de Dood en Wedergeboorte bezat.

Alle Leven begon voor de Kelten in het Donker, die het Levende voedt. In Wales was het de Godin Cerridwen, die in dit opzicht een zuster is van Cailleach.

Cailleach heeft twee gezichten die referen aan de twee seizoenen in de Keltische traditie. In de winter zou zij de wijze en invoelende Godin met witte haren zijn.  Zij brengt de winter , the Hag of de Winter, de WinterHeks.

Zij is de Koningin en  de Godin van de Wintertijd, dochter van  Grainan, de kleine zon, de zon die schijnt tussen Samhain en tot aan het begin van mei. Vele volksverhalen en legenden doen de ronde over deze bijzondere Godin.

Eén verhaal is dat Cailleach zich aan het begin van de Lente zelf zou veranderen in een prachtige jonge vrouw.

Zij springt dan van een berg  het water van de eeuwige jeugd in. Na het drinken is ze jong , stralend en vitaal.

Nog een ander verhaal is dat Cailleach als oerlelijke vrouw een kus nodig heeft om in een prachtige jonge vrouw te veranderen. Geen van de ridders wil haar kussen, totdat Niall kiest om haar te omhelzen en te kussen. Cailleach straalt dan in haar jeugdige kracht en schoonheid.

Niall krijgt als beloning het koningschap over Ierland.

Al deze mooie bijzondere verhalen vertellen ons dat Cailleach de transformatie-godin is.

 

De roots van Samhain laten dus ook weer het vrouwelijke, de winter en het mannelijke, de zomer als aspect zien.

Samhain is in  de Keltische traditie  nog steeds het  vuurfeest met vuren op de heuvels. Men dankte voor de oogst, offers werden gebracht van de laatste oogst en deze werden in het vuur geworpen. De as werd later aan de aarde  teruggegeven, omdat het vruchtbare componenten bevat. De Kelten wisten al dat er stoffen ( de mineralen kalium, calcium en magnesium) in de houtas van de grote gesmeulde vuren aanwezig waren, die de aarde nog meer vruchtbaarheid konden geven. Deze eerste dag viel op 31 oktober.

Op de tweede dag van Samhain  werden de  voorouders herdacht.  Bij de Kelten was er een herdenken en eren in stilte. Herinneringen werden daarna rondom het vuur gedeeld. Deze dag was een dag van magische sferen. Fragiel en kwetsbaar was dan de energie om zo door de POORT het contact te kunnen maken met de andere Wereld. De energie tussen de aardse werelden  (the Other World) was er dun.

Dit is de rede dat het contact maken en hebben met de voorouders en andere gestorven geliefden en dierbaren heel natuurlijk kon verlopen. Echter de Samhain-tijd kan langer duren dan die drie dagen. Ook nu kun je soms de ervaring of het gevoel hebben van de aanwezigheid van gestorven dierbaren.

Dit kan op velerlei manieren gebeuren, in een droom, een voorgevoel of een beeld. Of je voelt en weet gewoon, iemand of iets raakt mij aan.

De tafel werd gedekt met een extra bord met eten  voor de gestorven dierbaren.  Een traditie was  om de dolende en zoekende Zielen naar huis te brengen en Licht te sturen. Echter ook om erkenning te laten voelen voor die familie en vrienden, die waren voorgegaan. Samen mooie en grappige herinneringen ophalen over de dierbare geliefde,  familielid of het dier.

Het was traditie om deze maaltijd in stilte te gebruiken, zodat men meer gericht was om wijze raadgevingen, bijzondere boodschappen uit de andere Wereld te ontvangen.

Nu anno 2018 na de maaltijd kun je een bord met eten buiten neerzetten. Bij het bord kun je ook een brandend lantaarntje neerzetten om de zoekende Zielen Licht op hun pad te schenken.

 

Op de derde dag werd met Samhain het nieuwe jaar ingewijd en was het een tijd van delen en vieren met familie en dierbaren. Er werd tijd met elkaar doorgebracht rondom het vuur, met verhalen en samen eten en drinken.

Samhain en andere tradities.

In de Christelijke traditie en met name de Katholieke Kerk zien we een variant van Samhain terug in Allerheiligen en Allerzielen.

Allerheiligen was oorspronkelijk een gedenkdag waarop mensen werden herdacht, die omwille van het geloof door een heldendaad een martelaarsdood gestorven waren.

Later werden mensen ook om andere redenen heilig verklaard.

Allerzielen ontstond tijdens de achtste eeuw en heeft zich in Europa verspreid als gedenkdagen voor Allerheiligen op 1 november en Allerzielen op 2 november.

Het tegenwoordige Halloween werd door Ierse emigranten meegenomen naar Amerika en werd oorspronkelijk All Hallow’s Eve genoemd , de Alles is heilig Avond.

De uitgeholde pompoenen kwamen in de plaats van  knollen , diep vanuit de aarde, dus uit het Donker. Het lichtje in de uitgeholde pompoen symboliseerde het licht van de ziel, wat we allemaal in ons hebben.

Ook was de gedachte dat minder liefdevolle zielen deze dagen ons kunnen bezoeken met enge en griezelige vertoningen. De mensen gingen zich dus verkleden op een enge manier, zodat de dolende geesten zouden denken dat deze bij hen hoorden. Zo voorkwam je dat je meegenomen werd naar die andere Wereld.

 

Het Oude Jaar los laten en het Nieuwe Jaar vieren met Samhain heeft als basis een vrouwelijke kracht door de introverte intimiteit van het figuurlijk en letterlijk naar binnen durven  keren. Door het Donker heen vervolg je je eigen pad om jezelf vervolgens in het Licht te zetten. Ondertussen heb je in deze Herfst en Wintertijd volop de kans om je eigen schaduwzijden aan te kijken, hardnekkige ingesleten patronen los te laten en mogelijkheid te geven aan jezelf om je passie en talenten in een verwarmend LICHT te plaatsen.

 

Magische Wereld

 

Sluiers van fragiele sferen dwarrelen om mij heen,

ik voel, ik weet, ik ben niet meer alleen.

 

Ik fluister een naam , verbinding ontstaat,

ik voel jouw streling, ik hoor je wijze raad.

 

Ik mag er zijn met één voet hier en één voet daar,

ik durf te ontmoeten, ik ben er voor klaar.

 

Ik hoef jou, ik hoef niemand te vergeten,

ik mag eren en danken vanuit mijn diepe WETEN.

 

Als dan straks de POORT weer meer dicht is gegaan,

voel en begrijp  ik  dat ik in verbinding kan blijven staan.

Warme groet, Lia

 

Samhain, Tijd van de Magische Sluiers
Schuiven naar boven