Natuurlijk rituelen atelier

Mabon, oogsten en loslaten

In september is het de tijd van de HerfstEquinox. Zo”n 3 dagen en nachten zijn dag en nacht even lang. Daarna worden de dagen  korter dan de nachten en komt de DonkereDagenTijd in zicht.
In de Keltische Tijd werd de laatste oogst  binnengehaald, zodat de voorbereiding op de Winter kon beginnen. Zoals ieder seizoen, heeft ook de Herfst een tweedeling. In de Herfst wordt deze gemarkeerd door de HerfstEquinox rond 21 september. Na de HerfstEquinox zijn de dagen korter dan de nachten.
In de Herfstperiode voor de Equinox is er aandacht voor het oogsten.
Na de Equinox begint de periode van het loslaten.

In de eerste helft van de Herfst zijn de vruchten gerijpt, zaden en noten zijn er volop wat geeft dat je de balans mag opmaken door te kijken naar jouw “oogst”, nadat je het in je eigen schuur hebt binnen gebracht! Alles waar het jaar daarvoor kracht, energie, tijd en liefde in is aangebracht, laat zich nu zien, ruiken en proeven, ervaren en opnemen in jezelf. Wat is het oogsten eigenlijk? Oogsten is verzamelen en binnenhalen van wat er op het veld, in de tuin, op het land in je eigen leven is ontstaan. Nu mag je terugkijken naar jouw oogst. Wat wil deze oogst jou zeggen, de vruchten die er nu liggen, hoe kan jij die gebruiken, proeven en eten? Niet hoeveel oogst je hebt verzameld is belangrijk, wat en op welke wijze je hebt kunnen oogsten en wat de vruchten jou brengen aan kwaliteit en innerlijke groei is de kern van de oogsttijd. Zo kun je blij jouw eigen oogst zegenen, door blij te zijn met wie jij bent en alles wat je hebt bewerkstelligd. 

Mabon of de HerfstEquinox nodigt ons als mens ook uit om te voelen door stil te staan. *Waar ben ik, ben ik in het Nu? *Waar was ik het afgelopen jaar, hoe was het Verleden? *Waar wil ik naar toe, hoe mag mijn Toekomst er uitzien?

Zelf ervaar ik het als belangrijk om vanuit dankbaarheid stil te staan bij mijn eigen oogst van de afgelopen periode. Deze oogst te bekijken, de leermomenten te koesteren en te eren wat gevierd mag worden. Voor mij persoonlijk is dat de groei van de bewustwording en the LightHouse mogen zijn in de huidige wereld met de nodige uitdagingen en groeimomenten om verder in werkelijk bewust-zijn te ontwikkelen. Dit is een innerlijke keuze die ik heb gemaakt om in rust, common sense en liefde bij mijzelf te blijven. In ontmoeting en verbinding blijven met respect voor die ander zonder te gaan separeren. Mijn ”echt er toe doen waarden” in kaart te brengen en een voorbeeld durven en mogen zijn voor wie wil ontmoeten en ontvangen. Het Natuurlijk Rituelen Atelier is deze afgelopen tijd een bron van inspiratie geweest. De prachtige en leerzame ontmoetingen door Rituelen, Cirkels en Vieringen mag ik toevoegen aan mijn rijpe OOGST.

Hoe wil jij de WinterTijd in, wat wil je vooral niet meer? Wat wil je nog loslaten wat jou geen voeding meer geeft? Eer en vier jezelf en alle mooie vruchten die je in CREATIE hebt laten ontstaan want ………. dat ben JIJ.

Ik wens iedereen een dankbare HerfstEquinox toe,

Herfstgroet,

Lia

Mabon, oogsten en loslaten
Schuiven naar boven