Natuurlijk rituelen atelier

Lughnasadh, feest van oogst en dankbaarheid

In de Natuur komen de eerste veranderingen van de Herfst.
De kleuren en geuren worden zodat in het nieuwe voorjaar na de lange wintertijd er weer lammetjes geboren anders.
In de Keltische Tijd werden de lammetjes gespeend zodat de rammen de ooien weer konden bevruchten.

De Met Lughnasadh of Lammas, op 1-2 augustus is het begin van de oogsttijd.
Dit is het 7e feest op het Keltische jaarwiel.
De veestapel werd naar het lagere land gebracht zodat het vee ruim voor de tijd van de Winter binnen gebracht kon worden.
Lughnassad is de tijd van de graanoogst en we spreken het uit als LOENASA.
De naam van dit eerste oogstfeest verwijst naar de zonnegod Lugh die je innerlijke wilskracht vertegenwoordigt.

Voor de Kelten begon met dit feest de grote oogsttijd.
Graan speelt een belangrijke rol bij dit feest.
Graan was namelijk van levensbelang voor de vroege Kelten.
Een overvloedige oogst zorgde ervoor dat mens en dier zonder honger de winter doorkwamen.  
De eerste graanhalm werd in alle vroegte ceremonieel afgesneden door de stamoudste van het dorp.
Deze korenhalm werd geofferd aan de Hemel en de Aarde terwijl de gemeenschap een dankgebed uitsprak.
Daarna plukten de vrouwen bessen en werd er met het eerste graan een vruchtenbrood gebakken.
Aan het eind van de dag komt de gemeenschap bij elkaar in een cirkel.
Iedereen spreekt een persoonlijk dankwoord uit tot de Godin, het land en elkaar.
In de cirkel is iedereen gelijk en de rol van iedereen in de gemeenschap is even belangrijk.
De oogst van het jaar is nu voor iedereen beschikbaar.

Graan als vegetatie God

Veel oude volken beschouwden het graan als een verpersoonlijking van een Vegetatiegod.
Met het snijden van het graan werd de god onthoofd, waarmee hij zich opofferde om mens en dier van voedsel te voorzien.
Tegelijkertijd leefde de god voort in de oogst.
Hij werd opnieuw gezaaid in de Aarde en werd bij het opkomen van het nieuwe graan weer herboren.
Dit eerste Herfstfeest is een van de grootste festivals in de oude Keltische tijd.
Overal vinden grote markten plaats met allerhande festiviteiten.
Met Lughnasadh versierden de Kelten hun huizen, oogsttafels werden gemaakt, jaarmarkten gehouden, vruchten van het land gedeeld en brood gebakken.
Er waren rechtspraken, wedstrijden, krachten werden gemeten.
Ambachten werden getoond, spelen opgevoerd, samen delen en uitwisselen was een groot goed.
Traditioneel werden er graanpoppetjes gemaakt van de graanhalmen en lavendel.

Lughnasadh, een mannelijk feest

Lughnasadh valt halverwege de lichte mannelijke helft van het jaar op het Keltische jaarwiel, precies tegenover Imbolc.
Imbolc valt midden in de donkere, vrouwelijke, periode van het jaar.
Dit is een feest met vrouwelijke energie.
De festiviteiten rondom Imbolc vinden plaats rondom het huis en hebben te maken met geboorte, melk en de Godin Brighid.
Met Lughnasadh wordt de God Lugh geĆ«erd. Het is een feest met mannelijke energie dat zich afspeelt in de gemeenschap en draait om mannelijke activiteiten zoals handel, sport en rechtspraak. 
Daarmee ontstaat er balans in de Keltische wereld.
De gekerstende vorm van dit feest is de Dankdag voor het Gewas en Arbeid.
De Angelsaksische naam was Hlaefmaesse, dat broodmis of broodfeest betekent.
Sinds de 17e eeuw wordt dit feest Lammas genoemd en bepaalde de Kerk dat het op 1 augustus gevierd wordt.

Lughnasadh: vier je eigen oogst

Lughnasadh is het hoogtepunt van het zonnejaar.
Je viert de oogst van je leven en daarmee is dit feest de optelsom van Samhain, Imbolc en Beltane.
Met Samhain heb je het oude achter je gelaten. Met Imbolc heb je het nieuwe leven gezaaid dat je met Beltane is het bevrucht.
Nu, met Lughnasadh, pluk je de vruchten van het afgelopen levensjaar en deel je je innerlijke kracht met de mensen om je heen.

Dit is de tijd om dankbaar te zijn voor alle overvloed in je leven.
Om Moeder Aarde te danken en om je wensen en intenties uit te spreken voor wat je zelf wilt oogsten en/of transformeren.
Een feest om jouw overvloed te delen met anderen om je heen.  
Blij met wat jij hebt gezaaid, dankbaarheid, het vieren van jouw eigen vruchtbaar-zijn.
Het is het is laatste Maanfeest van het Keltische jaarwiel en je mag vieren en genieten van je oogst van heel het achterliggende jaar.
Zie de mooie vruchten en de wat minder mooie. Wees dankbaar voor de lessen die je hebt geleerd het afgelopen jaar.Lughnasadh, feest van oogst en dankbaarheid
Schuiven naar boven