Natuurlijk rituelen atelier

Samhain, verstillende WinterRust

Donderdag 29 oktober 2020

Lieve Lezers,

Samhain is het eerste Keltische Jaarfeest, van oorsprong een landbouw- en oogstfeest. In de Keltische Tijd waren er twee seizoenen, de Zomer en de Winter, het mannelijke en het vrouwelijke seizoen. In het Irish-Gaelic is Samhain de naam voor de maand november. In het Scottish-Gaelic is het Samhuinn, For All Hallows en in het oude Celtic zijn het twee woorden die de betekenis hebben van Summer”s End. Dit al oeroude vuurfeest begint op de avond van 31 oktober en eindigt op de avond van 2 november.

Samhain is het einde van de Zomer en geeft de start aan van de Winter. In de Keltische traditie werd dit feest gevierd met de eerste Volle Maan van de jaarcyclus.

We zijn op weg naar de Donkere Dagen Tijd. De klok is in tijd een uur terug gegaan, het is iets vroeger licht en in de avond wat vroeger donker. Hoe ervaar jij in deze tijd, deze overgang van het Licht naar het Donker?

Het kan een tijd zijn van terugkijken, loslaten wat niet meer passend voelt en je voorbereiden op een volgend seizoen. Terugkijken naar het jaar wat achter je ligt en hoe jij verder wilt ? In de Keltische Tijd was de overgang van het Licht naar het Donker ook een afscheid van het jaar en een nieuw begin.

De oorsprong van SAMHAIN.

Samhain was de start van de tijd dat het zomerse land verlaten werd. De mensen en het vee zochten hun plek in huis, waar warmte, bescherming en koestering was. De voorraadschuren waren vol met oogst, de zwakke dieren die de Winter niet konden overleven werden met eer en dankbaarheid geslacht.

In de tijd van Samhain kijk ik ook terug op een bijzonder jaar, de CoronaTijd is een spiegel, een leerweg, een uitnodiging om terug te gaan naar wie je echt wilt zijn. Dit is heel wat anders dan de rol welke je denkt te “moeten” vervullen of die van je wordt verwacht of je soms zelfs wordt opgedrongen.

In deze tijd eer en herinner ik met dankbaarheid mijn voorouders en geliefde dierbaren die gestorven zijn. De voorouders die mij het leven hebben geschonken zet ik dan in het Licht! In de Keltische Tijd was dit ook één van de belangrijke aspecten van Samhain om the ancestors and the loved ones te herinneren en te eren.

Wat heb jij nodig in deze Tijd? Ik ga voor Rust, Vertrouwen, Stilte en Puur-Zijn.

Ik wens iedereen  stilte en rust toe met koestering van je eigen unieke Zelf.

Warme groet,

Lia

Samhain, verstillende WinterRust
Schuiven naar boven